C jak Chrześcijańska radość

c

Radość! Nigdy nie bądźcie ludźmi smutnymi: chrześ­cijanin nigdy nie może być smutny! Nie poddawajcie się zniechęceniu! Nasza radość nie pochodzi z posia­dania wielu rzeczy, ale rodzi się ze spotkania Osoby: Jezusa, z tego, że wiemy, iż będąc z Nim, nigdy nie je­steśmy sami, nawet w chwilach trudnych, nawet kie­dy na drodze życia napotykamy problemy czy trud­ności, które wydają się nie do pokonania, a jest ich tak wiele! Wówczas przychodzi nieprzyjaciel, przychodzi diabeł, wielokrotnie w masce anioła, i podstępnie wy­powiada swoje słowo. Nie słuchajcie go! Idźmy za Je­zusem! My towarzyszymy Jezusowi, idziemy za Nim, ale przede wszystkim wiemy, że to On nam towa­rzyszy i bierze nas na ramiona: na tym polega nasza radość, nadzieja, którą musimy wnosić w nasz świat. I, proszę was, nie pozwólcie wykraść sobie nadziei! Tej nadziei, którą daje nam Jezus.

 

Fragment pochodzi z książki „Alfabet Franciszka”.
OFERTY SPECJALNE:

sklep-książka