D jak Dawanie

d

Jezus kieruje do nas mocne słowa: „Nikt nie ma więk­szej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”. Większa miłość: oddanie życia. Miłość idzie zawsze tą drogą: oddając życie. Przeży­wanie życia jako daru, daru do ofiarowania. Nie skar­bu do zachowania. I Jezus tak je przeżył, jako dar. I je­śli przeżywa się życie jako dar, robi się to, czego chce Jezus: „Przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili”. Nie należy zatem spalać swego życia w ogniu egoizmu.

 

Fragment pochodzi z książki „Alfabet Franciszka”.
OFERTY SPECJALNE:

sklep-książka