G jak Grzesznicy

g

Patrzcie na wasze grzechy, na nasze grzechy: wszy­scy jesteśmy grzesznikami, wszyscy. To jest punkt wyjścia. Lecz jeśli wyznajemy nasze grzechy, On jest wierny, jest tak sprawiedliwy, że przebacza nam grze­chy i oczyszcza nas z wszelkiej nieprawości. I przed­stawia nam – nieprawdaż – owego Pana, tak dobrego, tak wiernego, tak sprawiedliwego, że nam przebacza.

 

Fragment pochodzi z książki „Alfabet Franciszka”.

OFERTY SPECJALNE:

sklep-książka