O jak Odważna modlitwa

O jak Odważna modlitwa

Potrzebna jest modlitwa! Modlitwa odważna, będąca walką o to, aby doszło do tego cudu, a nie te grzecznościowe modlitwy: Ach, ja modlę się za ciebie! Później „Ojcze nasz”, „Zdrowaś”… i zapominam. Nie! Potrzebna jest modlitwa odważna, jak modlitwa Abrahama, kiedy…

N jak Niezadowoleni księża

N jak Niezadowoleni księża

Kapłan, który mało wychodzi z siebie do innych, który niewiele namaszcza – nie mówię „wcale”, bo, dzięki Bogu, wierni porywają nam namaszczenie – traci to, co najlepsze z naszego ludu, to, co potrafi ożywić najgłębszą część jego kapłańskiego serca. Ten,…

M jak Modlitwa narzekająca

M jak Modlitwa narzekająca

Pewien ksiądz, którego znam, powiedział kiedyś do kobiety, która skarżyła się do Boga na nieszczęścia, jakie ją spotykały: Ależ proszę pani, to jest forma modlitwy, proszę tak dalej. Pan słyszy, wysłuchuje naszych skarg. Fragment pochodzi z książki „Alfabet Franciszka”.  …

Ł jak Łączność z Bogiem

Ł jak Łączność z Bogiem

Pan mówi do nas przez Pismo Święte, w modlitwie. Uczmy się pozostawać przed Nim w milczeniu, medytować nad Ewangelią. Fragment pochodzi z książki „Alfabet Franciszka”.   OFERTY SPECJALNE:  

L jak Letni chrześcijanie

L jak Letni chrześcijanie

Ci ludzie nie konsolidują się w Kościele, nie chodzą w obecności Boga, nie mają umocnienia Ducha Świętego, nie przyczyniają się do wzrostu Kościoła. Są chrześcijanami tylko rozsądnymi: dystansują się. Można by o nich powiedzieć, że są chrześcijanami satelitami, którzy mają…

K jak Kontrolerzy wiary

K jak Kontrolerzy wiary

Dwoje narzeczonych, którzy chcą zawrzeć związek małżeński, przychodzi do kancelarii parafialnej i za¬miast słów otuchy i dobrych życzeń słyszą wyliczanie kosztów ceremonii lub są przepytywani, czy wszystkie dokumenty mają w porządku. Tak niekiedy zastają drzwi zamknięte. W ten sposób ten,…

J jak "Jezu!"

J jak „Jezu!”

W kurii w Buenos Aires od 30 lat pracuje skromny człowiek, ojciec ośmiorga dzieci. Przed wyjściem, przed zrobieniem czegokolwiek szeptał zawsze do siebie: „Jezu!”. Pewnego razu zapytałem go: „Dlaczego mówisz zawsze Jezu?”. „Kiedy mówię Jezu, odpowiedział ten prosty człowiek, czuję…

I jak Iść za Jezusem

I jak Iść za Jezusem

Ty pójdź za Mną! (…) Nie rozglądaj się to tu, to tam. Porównywanie się z innymi nie wyjdzie ci na dobre, tylko wniesie w życie zazdrość i rozgoryczenie. Po­stępuj za Mną! Plotki nie wyjdą ci na dobre, ponie­waż doprowadzą cię…

H jak Herezja

H jak Herezja

Może się to wydać herezją, ale jest bardziej prawdą: rzeczą trudniejszą niż kochać Boga jest pozwolenie, by On nas kochał. Pozwolenie, aby On zbliżył się do nas, i odczuwanie Jego bliskości. Pozwolenie, aby On okazywał czułość, głaskał nas. To jest…

G jak Grzesznicy

G jak Grzesznicy

Patrzcie na wasze grzechy, na nasze grzechy: wszy­scy jesteśmy grzesznikami, wszyscy. To jest punkt wyjścia. Lecz jeśli wyznajemy nasze grzechy, On jest wierny, jest tak sprawiedliwy, że przebacza nam grze­chy i oczyszcza nas z wszelkiej nieprawości. I przed­stawia nam –…

Przejdź do paska narzędzi