Tylko Jezus jest drogą. Ktoś z was powie: „Czy ojciec jest fundamentalistą?!”. Nie. Po prostu to powiedział Jezus: „Ja jestem bramą”, „Ja jestem drogą”, aby nam dać życie. Zwyczajnie. Jest to piękna droga, droga mi­łości, jest to droga, która nas…

Osoba ludzka jest dzisiaj zagrożona, dlatego ekologia ludzka jest pilna! A niebezpieczeństwo jest poważne, ponieważ przyczyna problemu nie jest powierzchow­na, lecz głęboka: nie jest to kwestia dotycząca tylko ekonomii, ale etyki i antropologii. Kościół podkreślał to wielokrotnie; i liczni mówią:…

D jak Dawanie

Jezus kieruje do nas mocne słowa: „Nikt nie ma więk­szej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”. Większa miłość: oddanie życia. Miłość idzie zawsze tą drogą: oddając życie. Przeży­wanie życia jako daru, daru do ofiarowania. Nie…

C jak Chrześcijańska radość

Radość! Nigdy nie bądźcie ludźmi smutnymi: chrześ­cijanin nigdy nie może być smutny! Nie poddawajcie się zniechęceniu! Nasza radość nie pochodzi z posia­dania wielu rzeczy, ale rodzi się ze spotkania Osoby: Jezusa, z tego, że wiemy, iż będąc z Nim, nigdy…

B jak Bezużyteczność

Jeśli ktoś czasem mówi do drugiego: „Idź do domu, jesteś bezużyteczny”, jest to nieprawda, bo nikt nie jest bezużyteczny w Kościele, wszyscy jesteśmy niezbędni, by zbudować tę Świątynię. Nikt nie jest drugorzędny. Nikt nie jest najważniejszy w Kościele, wszyscy jesteśmy…

A jak Adorować Boga

Chciałbym, abyśmy wszyscy postawili sobie pytanie: czy ty, czy ja czcimy Pana? Zwracamy się do Boga tyl­ko, aby prosić, dziękować, czy też idziemy do Niego także, aby Go adorować? Cóż zatem oznacza adoro­wać Boga? Oznacza to uczyć się przebywania z…

Poznaj Alfabet Franciszka

Fenomen Franciszka, efekt Franciszka, franciszkomania – określenia są różne, ale wszystkie próbują opisać to samo zjawisko. Od 13 marca 2013 roku świat nadstawia ucha i uważnie słucha, a z Watykanu płyną słowa, które nie pozwalają nikomu pozostać obojętnym. Jorge Mario…

Darmowa wysyłka

Dla tych, którzy chcą dostać książkę do rąk nie ruszając się z domu, proponujemy darmową wysyłkę! Ta oferta specjalna jest dostępna tylko na sklep.deon.pl

Przejdź do paska narzędzi